הריצוף בחומצת מלח מהולה במים על מנת לנקות את שאריות חומרי המליטה מעל פני ה גרנוליט .

יתרונו של ה ריצוף הוא בפשטותו, בטון רגיל שחושף את ה גרנוליט אך זהו גם חסרונו בכך שבטון פשוט הינו חומר סופג. על כן, כל נוזל צבעוני אשר יישפך על ריצוף גרנוליט עלול להשאיר את חותמו וייווצר כתם אשר יהיה קשה מאוד להסירו.
כפי שנאמר בתחילה, מגמה זו נבלמה בשנים האחרונות ושיטת ריצוף גרנוליט כמעט אינה מיושמת כלל בגינות של בתים פרטיים. לעומת שיטת ריצוף זו פשה שיטת ריצוף בטון מוטבע .
בשיטה זו שלל דוגמאות  וכ-130 גוונים אפשריים ויותר.
בתצוגה פתוחה ניתן להתרשם ממגוון רב ביותר של גוונים ומכל הדוגמאות

ריצוף בטון מוטבע תחליף לגרנוליט

ריצוף בטון בומנייט

בטון מוטבע תחליף לגרנוליט

ריצוף בטון מוטבע בומנייט כתחליף ל גרנוליט : חניה ודרך כניסה במושב חבל מנשה

הטבעות בטון דמוי צפחה