חניות

חניות  לכלי רכב מבטון מוטבע וריצוף בומנייט, ריצוף שאין מתאים כמותו