ריצוף בטון מסורק מתאים לשיפועים גדולים כשבילי גישה, דרכים לרכב וחניות גם.