ריצוף בטון מוטבע בומנייט מתאים כרצפה לפנים מסעדה וגם למתחמים חיצוניים של מסעדות